برچسب: هواپیمای F18

16

استفاده از فناوری جنگ الکترونیک برای نخستین بار توسط جنگنده های ایران

جنگ های الکترونیکی (جنگال) پدیده های دفاعی-نظامی هستند که به لطف سخت افزار و نرم افزارهای کامپیوتری امکان پذیر شده اند. و باز هم کامپیوتر سرنوشت ساز خواهد شد؛ اینبار...

1

آشنایی با سامانه های الکترونیکی-کامپیوتری شلیک موشک

یکی از مهمترین قسمت هایی که برای یک نبرد هوایی آینده را رقم می زند،نه فقط مدرنیزه و پیشرفته بودن جنگنده،بلکه سامانه های الکترونیکی،سخت افزاری،کامپیوتری و راداری است.در این مقاله،شما...

44

تماشا کنید:نبرد جذاب دو جنگنده F-22 و SU-47 (برنده احتمالی کدام یک است؟)

در حال حاضر می توان دو جنگنده F-22 و SU-T50 را برترین هواپیماهای جنگنده در جهان دانست.با توجه به عدم عملیاتی شدن پکفا،بسیاری از اطلاعات و توانمندی های آن ناشناخته...