برچسب: ویندوز هشت

2

ویندوز 8 کارمند مایکروسافت را زندانی کرد (سه ماه زندان برای کارمند شرکت مایکروسافت)

به طور معمول در بسیاری از شرکت های سخت افزاری و نرم افزاری جهان، اتفاقاتی مانند جاسوسی و فروش اطلاعات رخ می دهد که سبب اخراج کارمند خاطی می گردد....