برچسب: پایتون

۱

آموزش برنامه نویسی پایتون (قسمت دوازدهم: نکات تکمیلی درباره رشته ها بخش دوم)

بخش قبلی به تعاریف تکمیلی درباره رشته ها پرداخت و با نکاتی مانند حلقه for، دستور len و استفاده از براکت ها آشنا شدیم. آموزش امروز نکات تکمیلی درباره رشته...

۰

آموزش برنامه نویسی پایتون (قسمت هفتم: کار کردن با توابع جدید)

روز گذشته با توابع پایتون آشنا شدیم. نحوه فراخوانی آنها و شکل به کارگیری توابع در کدهای برنامه را نیز مرور کردیم. همچنین به توابع ریاضی، توابع پیش فرض پایتون...

۴

آموزش برنامه نویسی پایتون (قسمت اول: آشنایی با انواع زبان های برنامه نویسی)

بسیاری از پژوهشگران حوزه رایانه اعتقاد دارند دنیای کنونی را می توان “عصر هوش مصنوعی” نامید. ابرتکنولوژی جدیدی که هر روز حوزه نفوذ خود را گسترده تر کرده و تدریج...