برچسب: پایتون

4

آموزش برنامه نویسی پایتون (قسمت اول: آشنایی با انواع زبان های برنامه نویسی)

بسیاری از پژوهشگران حوزه رایانه اعتقاد دارند دنیای کنونی را می توان “عصر هوش مصنوعی” نامید. ابرتکنولوژی جدیدی که هر روز حوزه نفوذ خود را گسترده تر کرده و تدریج...