برچسب: پسورد

۱۶

وب تایم: پسورد خود را وارد کنید و زمان لازم برای هک شدن آن را ببینید

امنیت کلمه های عبور همیشه مورد بحث کارشناسان این حوزه بوده است.کلمه های عبوری که به دلیل ضعیف بودنشان،در مقابل هکرها توان مقابله نداشته اند و منجر به دسترسی آنان...