برچسب: چاپگر

6

چاپ سه بعدی را فراموش کنید؛ تکنولوژی چاپ چهار بعدی در راه است!

گروهی مشترک از محققان دانشگاه تکنولوژی سنگاپور و موسسه تکنولوژی جورجیا توانسته اند نوعی تکنولوژی چاپ چهار بعدی را توسعه دهند که قادر است ساختارهای پیچیده خود-تا شونده ایجاد کند....