برچسب: چین

برنامه پنج ساله چین در حوزه تکنولوژی – هوش مصنوعی و محاسبات کوانتومی 2

برنامه پنج ساله چین در حوزه تکنولوژی – هوش مصنوعی و محاسبات کوانتومی

صنعت فناوری چین به شدت از نبردهای تجاری ایالات متحده با شرکت‌های چینی و عدم اطمینان اقتصادی ضربه خورده است، اما اخیرا برنامه پنج ساله چین در حوزه تکنولوژی منتشر...