برچسب: کارت صدا

2

کامپیوتکس 2015: تجربه کار با سیستم پردازش صوتی Nahimic در سیستم های بازی MSI

صدا جزء جدایی ناپذیر بازی ها و سرگرمی های الکترونیکی است. در زمان انجام بازی، هرچقدر هم که جزییات گرافیکی بالا باشند، وقتی صدای مناسبی در کنارش قرار نگیرد نمیتواند...