پاسخگویی کروشال در خصوص تغییر NAND درایوهایش

در طی هفته گذشته، خبرهایی در رابطه با تفاوت عملکرد واقعی برخی از SSD ها با آنچه که شرکت‌های تولید کننده ادعا کرده‌اند منتشر شد. ما نیز در اینجا به...