برچسب: کیس مفهومی

61

نظر سنجی:بهترین کیس و برند تولید کننده را انتخاب نمائید (اتمام نظر سنجی و اعلام برندهای برتر تا فردا)

یکی از مهمترین قطعاتی که در هنگام اسمبل یک کامپیوتر انتخاب می شود، کیس (Case) است.انواع مختلفی از کیس های متنوع در بازار موجود است که بسیاری از آنها نمونه...