گزارش مالی ال جی در سال 2020 – ادامه سرمایه‌سوزی در بخش موبایل

به تازگی گزارش مالی ال جی در سال 2020 منتشر شده است و این موضوع به خوبی نشان می‌دهد که چرا در هفته‌های گذشته حرف و حدیث پیرامون بخش موبایل...