برچسب: Android

6

رازهای یک تلفن هوشمند 50 دلاری: چطور گوگل می تواند با کمتر از 50 دلار یک تلفن هوشمند بسازد؟

در بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان، تلفن های هوشمند به صورت قراردادی و بین خریداران و اپراتورها به فروش می رسند. همین نکته باعث می شود بسیاری از خریداران این...