برچسب: epyc rome

1

1.5 میلیون رشته پردازشی: ابر کامپیوتر Archer 2 با 12 هزار پردازنده AMD EPYC Rome

شما با قدرت محاسباتی 1.5 میلیون رشته پردازشی چه کار خواهید کرد؟ مرکز تحقیق و نوآوری انگلستان ظاهرا ایده‌ای در سر دارد. ابر کامپیوتر Archer که در ادینبورگ مستقر است،...