برچسب: esport

۳

دنیا به کام ورزش های الکترونیک و تکنولوژی واقعیت مجازی (همراه با آمار جالبی در این زمینه)

یکی از مواردی که می تواند دور نمای دقیق و قابل توجهی را از آینده ی دنیای بازی های کامپیوتری و صنعت بازی سازی در اختیار علاقمندان این صنعت بسیار...