اولین آزمایش Hyperloop با دو مسافر انجام شد

آنطور که از خبر‌ها پیداست، دیروز هایپرلوپ دو مسافر را در پیست آزمایشی 500 متری با سرعت 107 مایل در ساعت جابجا کرده است. البته این مرحله هنوز مراحل اولیه...