برچسب: mwc2016

۴

نمایشگاه MWC2016 : اوپو سنسور هوشمند تثبیت کننده ی تصاویر برای گوشی های همراه را معرفی کرد!

کمپانی اوپو طبق زمان بندی برنامه ی معرفی فناوری های جدید خود را اجرا کرد. شاهد گوشی جدیدی از سوی این کمپانی نبودیم اما اوپو بازدیدکنندگان را نا امید نکرد...