رم های DDR5 شرکت PNY معرفی شد – با 4800MHz سریعتر از همیشه

نسل بعدی رم‌ها می‌تواند با سرعت فرکانس بالاتر و پیشرفت‌های فنی که کارایی آنها و راندمان اورکلاک را افزایش داده است صنعت کامپیوتر را تحت تاثیر خود قرار بدهد. PNY...