تماشا کنید: تریلر بازی Company of Heroes 3 بعد از حدود یک دهه

پس از هشت سال، بازی RTS افسانه‌ای جنگ جهانی دوم ما را به مدیترانه می‌برد. در ادامه تماشا کنید: تریلر بازی Company of Heroes 3 بعد از حدود یک دهه...