ماشین پرنده SkyDrive ژاپنی تست پرواز را پشت سر گذاشت

سابقه پرواز انسان به اوایل قرن 19 و سابقه رانندگی به قبل از آن باز می‌گردد و این دو موضوع همیشه جدا از یکدیگر به مسیر ادامه می‌دادند. اما به...