با خرید شرکت Spaces توسط اپل راه توسعه VR هموارتر می‌شود

در جدیدترین اخباری دنیای تکنولوژی خرید شرکت Spaces توسط اپل تأیید شده است. Spaces را که یک شرکت موفق در حوزه VR است که هم تجربیات مرتبط با VR را...