برچسب: vulkan

11

انتظارها به پایان رسید:کارت گرافیک هایی رویایی با Vulkan

بسیاری از کاربران پرفورمنس یک کارت گرافیم را تنها منوط به معماری،پردازنده گرافیکی،پردازنده اصلی سیستم،درایور و موتور بازی ها می دانند.این تصور تا حدودی درست است اما یکی از مهمتری...