اپل بازنده تحریم Wechat توسط آمریکا

چین برای اپل بازار بزرگ و بالقوه است و تقریباً هر کسب و کاری امیدوار است که با تسلط بر بازار چین، سهم بزرگی از بازار جهانی را داشته باشد....