قابلیت تبدیل صوت به نوشتار در Word اضافه شد

خبرنگاران و روزنامه‌نگاران از ابزارهای ضبط صدا به‌ویژه هنگام وقایع مطبوعاتی یا مصاحبه‌ها استفاده می‌کنند. این موضوع به آنها فرصت می دهد تا فایل صوتی را عقب بزنند و به...