درایور جدید کارت گرافیک انویدیا

دانلود آخرین نسخه درایور جدید کارت گرافیک انویدیا GeForce Driver 442.19

آخرین نسخه از درایور جدید کارت گرافیک انویدیا برای نسخه‌های مختلف ویندوز لپ‌تاپ و دسکتاپ را در این صفحه می‌توانید دانلود کنید.
نصب نسخه آپدیت شده nVIDIA GeForce Driver باعث بهبود عملکرد و رفع مشکلات آن می‌گردد و قدرت عملکرد کارت گرافیک و در نتیجه سرعت و کیفیت بازی‌ها و کارهای گرافیکی سیستم بالاتر خواهد رفت.

اگر کارت گرافیک شما ای‌ام‌دی یا اینتل است از بخش های زیر درایور آن‌را دانلود کنید:

لیست دانلود:

درایور جدید کارت گرافیک انویدیا برای دسکتاپ ویندوز 10

نسخه 442.19 – 64بیت

GeForce RTX 20 Series
GeForce RTX 2080 Ti, GeForce RTX 2080, GeForce RTX 2070, GeForce 2060, Titan RTX

NVIDIA TITAN Series
NVIDIA TITAN V, NVIDIA TITAN Xp, NVIDIA TITAN X (Pascal), GeForce GTX TITAN, GeForce GTX TITAN X, GeForce GTX TITAN Black, GeForce GTX TITAN Z

GeForce 10 Series
GeForce GTX 1080 Ti, GeForce GTX 1080, GeForce GTX 1070 Ti, GeForce GTX 1070, GeForce GTX 1060, GeForce GTX 1050 Ti, GeForce GTX 1050, GeForce GT 1030

GeForce 900 Series
GeForce GTX 980 Ti, GeForce GTX 980, GeForce GTX 970, GeForce GTX 960, GeForce GTX 950

GeForce 700 Series
GeForce GTX 780 Ti, GeForce GTX 780, GeForce GTX 770, GeForce GTX 760, GeForce GTX 760 Ti (OEM), GeForce GTX 750 Ti, GeForce GTX 750, GeForce GTX 745, GeForce GT 740, GeForce GT 730, GeForce GT 720, GeForce GT 710, GeForce GT 705

GeForce 600 Series
GeForce GTX 690, GeForce GTX 680, GeForce GTX 670, GeForce GTX 660 Ti, GeForce GTX 660, GeForce GTX 650 Ti BOOST, GeForce GTX 650 Ti, GeForce GTX 650, GeForce GTX 645, GeForce GT 645, GeForce GT 640, GeForce GT 635, GeForce GT 630, GeForce GT 620, GeForce GT 610, GeForce 605

نسخه 391.35 – 32بیت

GeForce 10 Series
NVIDIA TITAN Xp, NVIDIA TITAN X (Pascal), GeForce GTX 1080 Ti, GeForce GTX 1080, GeForce GTX 1070, GeForce GTX 1060, GeForce GTX 1050 Ti, GeForce GTX 1050, GeForce GT 1030

GeForce 900 Series
GeForce GTX TITAN X, GeForce GTX 980 Ti, GeForce GTX 980, GeForce GTX 970, GeForce GTX 960, GeForce GTX 950

GeForce 700 Series
GeForce GTX TITAN Z, GeForce GTX TITAN Black, GeForce GTX TITAN, GeForce GTX 780 Ti, GeForce GTX 780, GeForce GTX 770, GeForce GTX 760, GeForce GTX 760 Ti (OEM), GeForce GTX 750 Ti, GeForce GTX 750, GeForce GTX 745, GeForce GT 740, GeForce GT 730, GeForce GT 720, GeForce GT 710, GeForce GT 705

GeForce 600 Series
GeForce GTX 690, GeForce GTX 680, GeForce GTX 670, GeForce GTX 660 Ti, GeForce GTX 660, GeForce GTX 650 Ti BOOST, GeForce GTX 650 Ti, GeForce GTX 650, GeForce GTX 645, GeForce GT 645, GeForce GT 640, GeForce GT 635, GeForce GT 630, GeForce GT 620, GeForce GT 610, GeForce 605

GeForce 500 Series
GeForce GTX 590, GeForce GTX 580, GeForce GTX 570, GeForce GTX 560 Ti, GeForce GTX 560 SE, GeForce GTX 560, GeForce GTX 555, GeForce GTX 550 Ti, GeForce GT 545, GeForce GT 530, GeForce GT 520, GeForce 510

GeForce 400 Series
GeForce GTX 480, GeForce GTX 470, GeForce GTX 465, GeForce GTX 460 SE v2, GeForce GTX 460 SE, GeForce GTX 460, GeForce GTS 450, GeForce GT 440, GeForce GT 430, GeForce GT 420

درایور جدید کارت گرافیک انویدیا برای لپ‌تاپ ویندوز 10

نسخه 442.19 – 64بیت

GeForce RTX 20 Series
GeForce RTX 2080 Ti, GeForce RTX 2080 (Super), GeForce RTX 2070 (Super), GeForce 2060 (Super), Titan RTX

GeForce 16 Series
GeForce GTX 1660 SUPER/Ti, GeForce GTX 1660, GeForce GTX 1650, GeForce GTX 1650 Super

NVIDIA TITAN Series
NVIDIA TITAN V, NVIDIA TITAN Xp, NVIDIA TITAN X (Pascal), GeForce GTX TITAN, GeForce GTX TITAN X, GeForce GTX TITAN Black, GeForce GTX TITAN Z

GeForce 10 Series (Notebooks)
GeForce GTX 1080, GeForce GTX 1070, GeForce GTX 1060, GeForce GTX 1050 Ti, GeForce GTX 1050

GeForce 900M Series (Notebooks)
GeForce GTX 980, GeForce GTX 980M, GeForce GTX 970M, GeForce GTX 965M, GeForce GTX 960M, GeForce GTX 950M, GeForce 945M, GeForce 940MX, GeForce 930MX, GeForce 920MX, GeForce 940M, GeForce 930M, GeForce 920M, GeForce 910M

GeForce 800M Series (Notebooks)
GeForce GTX 880M, GeForce GTX 870M, GeForce GTX 860M, GeForce GTX 850M, GeForce 845M, GeForce 840M, GeForce 830M, GeForce 825M, GeForce 820M, GeForce 810M, GeForce 800M

GeForce 700M Series (Notebooks)
GeForce GTX 780M, GeForce GTX 770M, GeForce GTX 765M, GeForce GTX 760M, GeForce GT 755M, GeForce GT 750M, GeForce GT 745M, GeForce GT 740M, GeForce GT 735M, GeForce GT 730M, GeForce GT 720M, GeForce GT 710M, GeForce 710M, GeForce 705M

GeForce 600M Series (Notebooks)
GeForce GTX 680MX, GeForce GTX 680M, GeForce GTX 675MX, GeForce GTX 675M, GeForce GTX 670MX, GeForce GTX 670M, GeForce GTX 660M, GeForce GT 650M, GeForce GT 645M, GeForce GT 640M, GeForce GT 640M LE, GeForce GT 635M, GeForce GT 630M, GeForce GT 625M, GeForce GT 620M, GeForce 610M

نسخه 391.35 – 32بیت

GeForce 10 Series (Notebooks)
GeForce GTX 1080, GeForce GTX 1070, GeForce GTX 1060, GeForce GTX 1050 Ti, GeForce GTX 1050

GeForce 900M Series (Notebooks)
GeForce GTX 980, GeForce GTX 980M, GeForce GTX 970M, GeForce GTX 965M, GeForce GTX 960M, GeForce GTX 950M, GeForce 945M, GeForce 940MX, GeForce 930MX, GeForce 920MX, GeForce 940M, GeForce 930M, GeForce 920M, GeForce 910M

GeForce 800M Series (Notebooks)
GeForce GTX 880M, GeForce GTX 870M, GeForce GTX 860M, GeForce GTX 850M, GeForce 845M, GeForce 840M, GeForce 830M, GeForce 825M, GeForce 820M, GeForce 810M, GeForce 800M

GeForce 700M Series (Notebooks)
GeForce GTX 780M, GeForce GTX 770M, GeForce GTX 765M, GeForce GTX 760M, GeForce GT 755M, GeForce GT 750M, GeForce GT 745M, GeForce GT 740M, GeForce GT 735M, GeForce GT 730M, GeForce GT 720M, GeForce GT 710M, GeForce 710M, GeForce 705M

GeForce 600M Series (Notebooks)
GeForce GTX 680MX, GeForce GTX 680M, GeForce GTX 675MX, GeForce GTX 675M, GeForce GTX 670MX, GeForce GTX 670M, GeForce GTX 660M, GeForce GT 650M, GeForce GT 645M, GeForce GT 640M, GeForce GT 640M LE, GeForce GT 635M, GeForce GT 630M, GeForce GT 625M, GeForce GT 620M, GeForce 610M

GeForce 500M Series (Notebooks)
GeForce GTX 580M, GeForce GTX 570M, GeForce GTX 560M, GeForce GT 555M, GeForce GT 550M, GeForce GT 540M, GeForce GT 525M, GeForce GT 520M, GeForce GT 520MX

GeForce 400M Series (Notebooks)
GeForce GTX 485M, GeForce GTX 480M, GeForce GTX 470M, GeForce GTX 460M, GeForce GT 445M, GeForce GT 435M, GeForce GT 425M, GeForce GT 420M, GeForce GT 415M, GeForce 410M

درایور جدید کارت گرافیک انویدیا برای دسکتاپ ویندوز 8 – 7 – ویستا

نسخه 442.19 – 64بیت

GeForce RTX 20 Series
GeForce RTX 2080 Ti, GeForce RTX 2080, GeForce RTX 2070, GeForce 2060, Titan RTX

NVIDIA TITAN Series
NVIDIA TITAN V, NVIDIA TITAN Xp, NVIDIA TITAN X (Pascal), GeForce GTX TITAN, GeForce GTX TITAN X, GeForce GTX TITAN Black, GeForce GTX TITAN Z

GeForce 10 Series
GeForce GTX 1080 Ti, GeForce GTX 1080, GeForce GTX 1070 Ti, GeForce GTX 1070, GeForce GTX 1060, GeForce GTX 1050 Ti, GeForce GTX 1050, GeForce GT 1030

GeForce 900 Series
GeForce GTX 980 Ti, GeForce GTX 980, GeForce GTX 970, GeForce GTX 960, GeForce GTX 950

GeForce 700 Series
GeForce GTX 780 Ti, GeForce GTX 780, GeForce GTX 770, GeForce GTX 760, GeForce GTX 760 Ti (OEM), GeForce GTX 750 Ti, GeForce GTX 750, GeForce GTX 745, GeForce GT 740, GeForce GT 730, GeForce GT 720, GeForce GT 710, GeForce GT 705

GeForce 600 Series
GeForce GTX 690, GeForce GTX 680, GeForce GTX 670, GeForce GTX 660 Ti, GeForce GTX 660, GeForce GTX 650 Ti BOOST, GeForce GTX 650 Ti, GeForce GTX 650, GeForce GTX 645, GeForce GT 645, GeForce GT 640, GeForce GT 635, GeForce GT 630, GeForce GT 620, GeForce GT 610, GeForce 605

نسخه 391.35 – 32بیت

GeForce 10 Series
NVIDIA TITAN Xp, NVIDIA TITAN X (Pascal), GeForce GTX 1080 Ti, GeForce GTX 1080, GeForce GTX 1070, GeForce GTX 1060, GeForce GTX 1050 Ti, GeForce GTX 1050, GeForce GT 1030

GeForce 900 Series
GeForce GTX TITAN X, GeForce GTX 980 Ti, GeForce GTX 980, GeForce GTX 970, GeForce GTX 960, GeForce GTX 950

GeForce 700 Series
GeForce GTX TITAN Z, GeForce GTX TITAN Black, GeForce GTX TITAN, GeForce GTX 780 Ti, GeForce GTX 780, GeForce GTX 770, GeForce GTX 760, GeForce GTX 760 Ti (OEM), GeForce GTX 750 Ti, GeForce GTX 750, GeForce GTX 745, GeForce GT 740, GeForce GT 730, GeForce GT 720, GeForce GT 710, GeForce GT 705

GeForce 600 Series
GeForce GTX 690, GeForce GTX 680, GeForce GTX 670, GeForce GTX 660 Ti, GeForce GTX 660, GeForce GTX 650 Ti BOOST, GeForce GTX 650 Ti, GeForce GTX 650, GeForce GTX 645, GeForce GT 645, GeForce GT 640, GeForce GT 635, GeForce GT 630, GeForce GT 620, GeForce GT 610, GeForce 605

GeForce 500 Series
GeForce GTX 590, GeForce GTX 580, GeForce GTX 570, GeForce GTX 560 Ti, GeForce GTX 560 SE, GeForce GTX 560, GeForce GTX 555, GeForce GTX 550 Ti, GeForce GT 545, GeForce GT 530, GeForce GT 520, GeForce 510

GeForce 400 Series
GeForce GTX 480, GeForce GTX 470, GeForce GTX 465, GeForce GTX 460 SE v2, GeForce GTX 460 SE, GeForce GTX 460, GeForce GTS 450, GeForce GT 440, GeForce GT 430, GeForce GT 420

درایور جدید کارت گرافیک انویدیا برای لپ‌تاپ ویندوز 8 – 7 – ویستا

نسخه 442.19 – 64بیت

GeForce RTX 20 Series
GeForce RTX 2080 Ti, GeForce RTX 2080 (Super), GeForce RTX 2070 (Super), GeForce 2060 (Super), Titan RTX

GeForce 16 Series
GeForce GTX 1660 SUPER/Ti, GeForce GTX 1660, GeForce GTX 1650, GeForce GTX 1650 Super

NVIDIA TITAN Series
NVIDIA TITAN V, NVIDIA TITAN Xp, NVIDIA TITAN X (Pascal), GeForce GTX TITAN, GeForce GTX TITAN X, GeForce GTX TITAN Black, GeForce GTX TITAN Z

GeForce 10 Series (Notebooks)
GeForce GTX 1080, GeForce GTX 1070, GeForce GTX 1060, GeForce GTX 1050 Ti, GeForce GTX 1050

GeForce 900M Series (Notebooks)
GeForce GTX 980, GeForce GTX 980M, GeForce GTX 970M, GeForce GTX 965M, GeForce GTX 960M, GeForce GTX 950M, GeForce 945M, GeForce 940MX, GeForce 930MX, GeForce 920MX, GeForce 940M, GeForce 930M, GeForce 920M, GeForce 910M

GeForce 800M Series (Notebooks)
GeForce GTX 880M, GeForce GTX 870M, GeForce GTX 860M, GeForce GTX 850M, GeForce 845M, GeForce 840M, GeForce 830M, GeForce 825M, GeForce 820M, GeForce 810M, GeForce 800M

GeForce 700M Series (Notebooks)
GeForce GTX 780M, GeForce GTX 770M, GeForce GTX 765M, GeForce GTX 760M, GeForce GT 755M, GeForce GT 750M, GeForce GT 745M, GeForce GT 740M, GeForce GT 735M, GeForce GT 730M, GeForce GT 720M, GeForce GT 710M, GeForce 710M, GeForce 705M

GeForce 600M Series (Notebooks)
GeForce GTX 680MX, GeForce GTX 680M, GeForce GTX 675MX, GeForce GTX 675M, GeForce GTX 670MX, GeForce GTX 670M, GeForce GTX 660M, GeForce GT 650M, GeForce GT 645M, GeForce GT 640M, GeForce GT 640M LE, GeForce GT 635M, GeForce GT 630M, GeForce GT 625M, GeForce GT 620M, GeForce 610M

نسخه 391.35 – 32بیت

GeForce 10 Series (Notebooks)
GeForce GTX 1080, GeForce GTX 1070, GeForce GTX 1060, GeForce GTX 1050 Ti, GeForce GTX 1050

GeForce 900M Series (Notebooks)
GeForce GTX 980, GeForce GTX 980M, GeForce GTX 970M, GeForce GTX 965M, GeForce GTX 960M, GeForce GTX 950M, GeForce 945M, GeForce 940MX, GeForce 930MX, GeForce 920MX, GeForce 940M, GeForce 930M, GeForce 920M, GeForce 910M

GeForce 800M Series (Notebooks)
GeForce GTX 880M, GeForce GTX 870M, GeForce GTX 860M, GeForce GTX 850M, GeForce 845M, GeForce 840M, GeForce 830M, GeForce 825M, GeForce 820M, GeForce 810M, GeForce 800M

GeForce 700M Series (Notebooks)
GeForce GTX 780M, GeForce GTX 770M, GeForce GTX 765M, GeForce GTX 760M, GeForce GT 755M, GeForce GT 750M, GeForce GT 745M, GeForce GT 740M, GeForce GT 735M, GeForce GT 730M, GeForce GT 720M, GeForce GT 710M, GeForce 710M, GeForce 705M

GeForce 600M Series (Notebooks)
GeForce GTX 680MX, GeForce GTX 680M, GeForce GTX 675MX, GeForce GTX 675M, GeForce GTX 670MX, GeForce GTX 670M, GeForce GTX 660M, GeForce GT 650M, GeForce GT 645M, GeForce GT 640M, GeForce GT 640M LE, GeForce GT 635M, GeForce GT 630M, GeForce GT 625M, GeForce GT 620M, GeForce 610M

GeForce 500M Series (Notebooks)
GeForce GTX 580M, GeForce GTX 570M, GeForce GTX 560M, GeForce GT 555M, GeForce GT 550M, GeForce GT 540M, GeForce GT 525M, GeForce GT 520M, GeForce GT 520MX

GeForce 400M Series (Notebooks)
GeForce GTX 485M, GeForce GTX 480M, GeForce GTX 470M, GeForce GTX 460M, GeForce GT 445M, GeForce GT 435M, GeForce GT 425M, GeForce GT 420M, GeForce GT 415M, GeForce 410M

امتیاز: 5.0 از 5 (2 رای)

۳۲۵ دیدگاه

 1. Avatar متین گفت:
  0

  یه چیزی میخواستم بگم
  درسته وظیفه این سایت نیست که درایور اراعه بده
  ولی متاسفانه نمیدونم چرا انقدر با تاخیر نسخه جدید رو اراعه میدید این نسخه ماله دوهفته پیشه که amd داده بیرون .

 2. Avatar محمد مهدی گفت:
  0

  سلام
  کارت گرافیک من AMD هستش و من میخوام چیزی مثل درایور nvidia نصب کنم
  چه چیزی مناسب این گرافیک هست؟
  ویندوز 10 64 بیتی
  core i3

 3. Avatar مشاور فنی گفت:
  0

  باید درایور لپ تاپ انویدیا ویندوز 10 رو نصب کنید (با توجه به نوع ویندوز 32 بیتی یا 64 بیتی)

 4. Avatar حسین گفت:
  0

  سلام.من میخوام ویندوز عوض کنم وقتی غوض میکنم سرغت پایین میاد چون برنامه گرافیکم نصب نیست.لطفا بگید پی رو باید دانلود کنم.ویندوز 10.کارت گرافیک geforce 940mx nvidiaو رم لپ تاپم8ddr4سی پی یوم همi7 6500uلطفا هر برنامه لازمه بگید نصب کنم مرسی:smiley2

 5. Avatar محمدرضا پناهی گفت:
  0

  سلام به شما دوست عزیز

  به طور کلی شما می توانید داریور جدید را از وب سایت دانلود کنید و نصب کنید چون در کل وقتی لپ تاپ کمی قدیمی می شود شرکت های سازنده درایور آن را بروزرسانی نمی کنند.

 6. Avatar محمدرضا پناهی گفت:
  0

  سلام به شما دوست عزیز

  به طور کلی در هر بخش دانلود سعی شده است تغییرات نوشته شود. منظورم در بخشی که درایور را دانلود می کنید

 7. Avatar toptime گفت:
  0

  لطفا دلیل بروز رسانی هارو بنویسید

 8. Avatar وحید گفت:
  0

  با عرض سلام
  1- برای لپتاپ hp تو خود سایتش درایورها برای ویندوز 8 و 8.1 و 7 هستش، و 10 نیستش آیا میشه ویندوز 10 ریخت و با همین درایورها نصب کرد ؟
  اگه نمیشه ویندوز 10 ریخت کدام ویندوز بهتره 7 یا 8.1 ؟

 9. Avatar hossein گفت:
  0

  ممنون بابت پاسخ
  من یه کابل 8 پین معمولی گرفتم 5 تومن ولی تو بازی سیماش داغ میشد ترسیدم اب بشه رفتم گشتم تو بازار یه تبدیل با روکش کنفی و مرغوب پیدا کردم به قیمت 20 هزار و این هیچ مشکلی تو بازی و داغ شدن سیم نداره

 10. Avatar جهانگیر گفت:
  0

  البته طریقه ی درستش هم همینه . همون بهتر اول کامل پاک کنید بعد آپدیت کنید …
  سعی برای پاک کردن درایور از نرم افزار driver unistaller استفاده کنی:emoji5

 11. Avatar جهانگیر گفت:
  0

  با تبدیل بخوبی کار میکنه و نیازی به تغییر پاور نیست.
  تبدیل رو اگه بلد باشی خودتم میتونی بسازی:emoji5

 12. Avatar جهانگیر گفت:
  0

  با تبدیل بخوبی کار میکنه و نیازی به تغییر پاور نیست.
  تبدیل رو اگه بلد باشی خودتم میتونی بسازی

 13. Avatar جهانگیر گفت:
  0

  سلام..یا مشکل از اینترنت یا قند شکنه

 14. Avatar hossein گفت:
  0

  ممنون بابت پاسختون
  ببخشید یه سوال دیگه دارم اگه از این تبدیلای توی بازار که 2 تا چهار پینو تبدیل به 8 پین میکنه بزنم بهش مشکلی داره یا اینکه حتما باید پاورو عوض کنم
  پاورم 530 گرین هست

 15. Avatar مشاور فنی گفت:
  0

  بهتره برای اینکه آسیب نبینه از کابل 8 پین استفاده کنید. با اضافه فشار روی سیستم یا نوسان برق ممکنه قطعه بسوزه

 16. Avatar ایوب گفت:
  0

  سلام دوستان
  برنامه GeForce Experience هر کاری میکنم وارد اکانت نمیشه، کسی میدونه ایراد از کجاست؟
  با قندشکن هم امتحان کردم نشد:-D:-D:-D

 17. Avatar hossein گفت:
  0

  با سلام خدمت دوستان ببخشید من این سوالو اینجا مطرح میکنم
  من ه کارت گرافیک قrx 580 4 gb گرفتم که خروجی برق 8 پین میخواد و پاور من برق 6 پین داره که همونو زدم و تصویر میده و بازی هم باهاش کردم مشکلی نداشته
  میخواستم بدونم ایرادی داره همون 6 پین روش بمونه یا اینکه باید یه کابل برق 8 پین بخوره بهش

 18. Avatar مشاور فنی گفت:
  0

  این موردی که گفتید مشکل به حساب نمیاد بعضی مواقع کاربرا مجبورن به این صورت بروزرسانی کنن

 19. Avatar مشاور فنی گفت:
  0

  درایور رو پاک کنید مجددا نصب کنید. نسخه هماهنگ با سخت افزار خودتون رو دانلود کنید

 20. Avatar Arsham گفت:
  0

  با سلام.لپ تاپ من گرافیک اینتل و انویدیا رو داره.آپدیت کردن انویدیا مشکل نداره ولی برای آپدیت گرافیک اینتل هر دفه پیام میده که سیستم ام حداقل پیشنیاز های نصب آپدیت رو نداره.بعد مجبورم دستی گرافیک رو پاک کنم و از اول آپدیت جدید رو بریزم.پردازنده لپتاپ ام corei7 6500u نسل 6 ه که چه از سایت اینتل و چه از سایت شما هر دفه باید اول پاک کنم بعد آپدیت جدید رو بریزم.اگه راهنمایی کنین چکار کنم ممنون میشم. مرسی

 21. Avatar وحید گفت:
  0

  سلام….سیستم هنگ کرد؟!الان نه کارت ۹۷۰ نه گرافیک انبورد نصب نمیشه!!!؟؟یه مثلث زرد رنگ اومده رو کارت تو دیوایس منیجر..راهنمایی لطفا،،،

 22. Avatar محمدرضا پناهی گفت:
  0

  سلام به شما دوست عزیز

  باید نگاه کنید که کارت گرافیک شما در لیست قرار دارد یا خیر. البته طبق بررسی بنده کارت شما توسط این داریور ساپورت می شود.

 23. Avatar محمدرضا پناهی گفت:
  0

  سلام دوست عزیز

  روش خاصی ندارد داریور را دانلود کنید و بعد هم نصب کنید. فقط باید نسخه دقیق درایور را براساس ویندوز و نسخه 32 و 64 بیتی دانلود کنید.

 24. Avatar حامد گفت:
  0

  البته ویندوزم 64 بیتی هست

 25. Avatar امیررضا گفت:
  0

  نحوه دانلود درایور از طریق ویندوزچطوریه؟؟؟؟؟؟؟

 26. Avatar امیررضا گفت:
  0

  سلام .من این درایورو دانلو کردم نصبش کردم وقتی ریستارتش می کنم صفحه کامپیوتربزرگ میشه کارت گرافیکممNVIDIA GeForce GT610هستش ویندوزمم 10 32بیتی

 27. Avatar حامد گفت:
  0

  با سلام
  برای کارت گرافیک asus GT 730 4GB با ویندوز 10 کدوم رو باید نصب کنم . با تشکر

 28. Avatar حسام پورخلیل گفت:
  0

  سلام دوست عزیز
  خیر

 29. Avatar محمد میرزایی گفت:
  0

  سلام میخواستم ببینم مدل hd5700 رو ساپورت میکنه؟

 30. Avatar حسام پورخلیل گفت:
  0

  سلام دوست عزیز
  بله میتونید استفاده کنید و مشکلی نیست

 31. Avatar mohammad گفت:
  0

  سلام.میخواستم که گرافیک gtx 1060 3g بخرم.ایا با مدل cpu=i5 3470 3.2GHz Socket 1155 یا i5 3570 3.4GHz LGA 1155 Ivy Bridge این با هم مچ خواهد شد.نمی تونم سیستم جدید بخرم.این را برای کار انیمیشن و بازی می خواهم.

 32. Avatar حسام پورخلیل گفت:
  0

  سلام دوست عزیز
  شما میتونید Enermax ETS-T40 رو تهیه کنید

 33. Avatar Sina گفت:
  0

  با سلام دوستان گرامی یه cpu coller بهم معرفی کنید برای i7 4790k و مادربرد z97 x gaming 5 مچکرم(صقف هزینه 200 هزار تومان هست و خنک کننده مایع نباشه بهتره)

 34. Avatar حسام پورخلیل گفت:
  0

  سلام دوست عزیز
  داریور رو باید از سایت خود لنوو بگیرید
  لینک درایور لپ تاپ شما ([url]”http://pcsupport.lenovo.com/us/en/products/laptops-and-netbooks/lenovo-g-series-laptops/lenovo-g500-notebook/downloads”[/url])

 35. Avatar آیدین گفت:
  0

  سلام من یک مشکل بزرگ با پیدا کردن درایور ای ام دی برای لپ تاپم دارم

  لپ تاپ لنوو G500هستش و ویندوز 10 و 64 بیت و کارت گرافیکم 8750m هستش هرچی نصب میکنم ویندز رو می پرونه یکبار که یک صدایی ازش در اومد عجیب نمیدونم چیکارش کنم کمک کنین لطفا

 36. Avatar حسام پورخلیل گفت:
  0

  سلام دوست عزیز
  باید مدل گرافیک شما با نسخه دانلود شده مچ باشد و اینکه گرافیک شما در لیستی که این آپدیت رو دریافت میکنه هست یا خیر

 37. Avatar علی گفت:
  0

  سلام لب تایب من hp compaq با پردازنده پنتیوم اینتل هستش ویندوز ۶۴ بیت پس چرا error میده؟

 38. Avatar حسام پورخلیل گفت:
  0

  سلام دوست عزیز
  درایوری که نصب میکنید باید برای مدل کارت شما و مخصوص ویندوز سیستم شما باشد

 39. Avatar masha گفت:
  0

  سلام من بعد از اینکه درایور کارت گرافیکو نصب میکنم یه اروری میده که انگاری نمیشناسه کارت گرافیکو همه چیو بررسی کردم ولی انگار کارت گرافیک نیس 🙁
  مدل لپ تاپمم lenovo ideapad 110 هستش اینم عکس ارور : http://uupload.ir/files/jw5m_2i904ug.png

 40. Avatar mehdi گفت:
  0

  مدل کارتو بگین نه حجمشو و در نظر داشته باشین که mortal kombat x عنوان سنگینی هستش و روی کارت های میان رده خصوصا لپتاپی لگ داشتن طبیعیه.
  ولی با توجه به اینکه کارتتون 960m هستش یخورده رو رزولوشون پایین غیرعادی هستش درایور رو حتما آپدیت کنین و مطمئن شین رو بازی های هم سطح دیگه این مشکلو ندارین

 41. Avatar حسام پورخلیل گفت:
  0

  سلام دوست عزیز
  شما باید درایور Crimson جدید نسخه 17.3.2 رو برا اساس ویندوز سیستمتون دانلود کنید

 42. Avatar Eli گفت:
  0

  سلام . کارت لپ تاپ من radeon r7 . کدوم و باید دانلود کنم ؟

 43. Avatar mehdi گفت:
  0

  دیدی باز داری چرت میگی. میشه راجع به چیزی که سر در نمیاری نظر ندی؟
  “نکته = پاور توان واقیش معمولا نصف اون چیزیه که روش نوشته ، پاور شما میشه 275 “؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!

 44. Avatar حسام پورخلیل گفت:
  0

  سلام
  درایور ها رو کاملا پاک کرده و مجددا دریافت و نصب کنید.

 45. Avatar AliSaeedi گفت:
  0

  سلام
  ممنون بابت سایت خوبتون
  من درایو کامل نصب میکنم نصب میشه اما وقتی radeon additional settings کلیک میکنم ارور زیر میده Catalyst Control Center cannot be started
  مدل گرافیک amd hd 7700 gddr5 1gb
  ممنون میشم راهنماییم کنید

 46. Avatar rohit گفت:
  0

  با اینکه به احتمال 90 درصد همونطور که دوستان گفتن مشکل از پاوره اما بنده هم دقیقا همین مشکل رو داشتم گرافیکم کلا سوخته بود فقط فن هاش کار میکرد.

 47. Avatar حسام پورخلیل گفت:
  0

  سلام
  بر اساس ویندوزتون درایور Crimson 16.11.5 رو دانلود کنید.

 48. Avatar mohammad tamimi گفت:
  0

  سلام من گرافیک r7 360 دارم میخواستم درایورشو بیدا کنم میشه کمکم کنید؟ خیلی اقایید ممنون

 49. Avatar حسام پورخلیل گفت:
  0

  سلام
  این درایور ([url]”http://www.sakhtafzarmag.com/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF/new-drivers/55-geforce-beta-driver-1″[/url]) رو دریافت و نصب کنید.

 50. Avatar ssiinna گفت:
  0

  سلام.
  من gtx 1070 دارم. برای ویندوز ۱۰ نسخه ۶۴ بیتی کدومو دانلود کنم؟

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شکلک‌ها (اموجی‌ها) را می‌توانید با کیبرد گوشی یا کیبرد مجازی ویندوز قرار دهید.
تصاویر نویسندگان دیدگاه از Gravatar گرفته می‌شود.