درایور جدید کارت گرافیک انویدیا

دانلود آخرین نسخه درایور جدید کارت گرافیک انویدیا GeForce Driver 555.99

آخرین نسخه از درایور جدید کارت گرافیک انویدیا برای نسخه‌های مختلف ویندوز لپ‌تاپ و دسکتاپ را در این صفحه می‌توانید دانلود کنید.

نصب نسخه آپدیت شده NVIDIA GeForce Driver باعث بهبود عملکرد و رفع مشکلات آن می‌گردد و قدرت عملکرد کارت گرافیک و در نتیجه سرعت و کیفیت بازی‌ها و کارهای گرافیکی سیستم بالاتر خواهد رفت.

اگر کارت گرافیک شما ای‌ام‌دی یا اینتل است از بخش های زیر درایور آن‌را دانلود کنید:

لیست دانلود:

درایور جدید کارت گرافیک انویدیا برای دسکتاپ ویندوز 10 و 11

نسخه 555.99 – 64بیت

GeForce RTX 40 Series
GeForce RTX 4090

GeForce RTX 30 Series
GeForce RTX 3090 Ti, GeForce RTX 3090, GeForce RTX 3080 Ti, GeForce RTX 3080 (12GB), GeForce RTX 3070 Ti, GeForce RTX 3070, GeForce RTX 3060 Ti, GeForce RTX 3060, GeForce RTX 3080

GeForce RTX 20 Series
GeForce RTX 2080 Ti, GeForce RTX 2080, GeForce RTX 2070, GeForce 2060, Titan RTX

NVIDIA TITAN Series
NVIDIA TITAN RTX, NVIDIA TITAN V, NVIDIA TITAN Xp, NVIDIA TITAN X (Pascal), GeForce GTX TITAN X, GeForce GTX TITAN, GeForce GTX TITAN Black, GeForce GTX TITAN Z

GeForce 10 Series
GeForce GTX 1080 Ti, GeForce GTX 1080, GeForce GTX 1070 Ti, GeForce GTX 1070, GeForce GTX 1060, GeForce GTX 1050 Ti, GeForce GTX 1050, GeForce GT 1030

GeForce 900 Series
GeForce GTX 980 Ti, GeForce GTX 980, GeForce GTX 970, GeForce GTX 960, GeForce GTX 950

GeForce 700 Series
GeForce GTX 780 Ti, GeForce GTX 780, GeForce GTX 770, GeForce GTX 760, GeForce GTX 760 Ti (OEM), GeForce GTX 750 Ti, GeForce GTX 750, GeForce GTX 745, GeForce GT 740, GeForce GT 730, GeForce GT 720, GeForce GT 710, GeForce GT 705

GeForce 600 Series
GeForce GTX 690, GeForce GTX 680, GeForce GTX 670, GeForce GTX 660 Ti, GeForce GTX 660, GeForce GTX 650 Ti BOOST, GeForce GTX 650 Ti, GeForce GTX 650, GeForce GTX 645, GeForce GT 645, GeForce GT 640, GeForce GT 635, GeForce GT 630, GeForce GT 620, GeForce GT 610, GeForce 605

نسخه 391.35 – 32بیت

کارت‌های پشتیانی شده

GeForce 10 Series
NVIDIA TITAN Xp, NVIDIA TITAN X (Pascal), GeForce GTX 1080 Ti, GeForce GTX 1080, GeForce GTX 1070, GeForce GTX 1060, GeForce GTX 1050 Ti, GeForce GTX 1050, GeForce GT 1030

GeForce 900 Series
GeForce GTX TITAN X, GeForce GTX 980 Ti, GeForce GTX 980, GeForce GTX 970, GeForce GTX 960, GeForce GTX 950

GeForce 700 Series
GeForce GTX TITAN Z, GeForce GTX TITAN Black, GeForce GTX TITAN, GeForce GTX 780 Ti, GeForce GTX 780, GeForce GTX 770, GeForce GTX 760, GeForce GTX 760 Ti (OEM), GeForce GTX 750 Ti, GeForce GTX 750, GeForce GTX 745, GeForce GT 740, GeForce GT 730, GeForce GT 720, GeForce GT 710, GeForce GT 705

GeForce 600 Series
GeForce GTX 690, GeForce GTX 680, GeForce GTX 670, GeForce GTX 660 Ti, GeForce GTX 660, GeForce GTX 650 Ti BOOST, GeForce GTX 650 Ti, GeForce GTX 650, GeForce GTX 645, GeForce GT 645, GeForce GT 640, GeForce GT 635, GeForce GT 630, GeForce GT 620, GeForce GT 610, GeForce 605

GeForce 500 Series
GeForce GTX 590, GeForce GTX 580, GeForce GTX 570, GeForce GTX 560 Ti, GeForce GTX 560 SE, GeForce GTX 560, GeForce GTX 555, GeForce GTX 550 Ti, GeForce GT 545, GeForce GT 530, GeForce GT 520, GeForce 510

GeForce 400 Series
GeForce GTX 480, GeForce GTX 470, GeForce GTX 465, GeForce GTX 460 SE v2, GeForce GTX 460 SE, GeForce GTX 460, GeForce GTS 450, GeForce GT 440, GeForce GT 430, GeForce GT 420

درایور جدید کارت گرافیک انویدیا برای لپ‌تاپ ویندوز 10 و 11

نسخه 555.99- 64بیت

GeForce RTX 30 Mobile Series
GeForce RTX 3080 Laptop, GeForce RTX 3070 Laptop, GeForce RTX 3060 Laptop, GeForce RTX 3050 Ti Laptop, GeForce RTX 3050 Laptop

GeForce RTX 20 Mobile Series
GeForce RTX 2080 Ti, GeForce RTX 2080 (Super), GeForce RTX 2070 (Super), GeForce 2060 (Super), Titan RTX

GeForce MX Series
GeForce MX450, GeForce MX350, GeForce MX330, GeForce MX250, GeForce MX230, GeForce MX150, GeForce MX130, GeForce MX110

GeForce GTX 16 Mobile Series
GeForce GTX 1660 SUPER/Ti, GeForce GTX 1660, GeForce GTX 1650, GeForce GTX 1650 Super

NVIDIA TITAN Series
NVIDIA TITAN V, NVIDIA TITAN Xp, NVIDIA TITAN X (Pascal), GeForce GTX TITAN, GeForce GTX TITAN X, GeForce GTX TITAN Black, GeForce GTX TITAN Z

GeForce 10 Series (Notebooks)
GeForce GTX 1080, GeForce GTX 1070, GeForce GTX 1060, GeForce GTX 1050 Ti, GeForce GTX 1050

GeForce 900M Series (Notebooks)
GeForce GTX 980, GeForce GTX 980M, GeForce GTX 970M, GeForce GTX 965M, GeForce GTX 960M, GeForce GTX 950M, GeForce 945M, GeForce 940MX, GeForce 930MX, GeForce 920MX, GeForce 940M, GeForce 930M, GeForce 920M, GeForce 910M

GeForce 800M Series (Notebooks)
GeForce GTX 880M, GeForce GTX 870M, GeForce GTX 860M, GeForce GTX 850M, GeForce 845M, GeForce 840M, GeForce 830M, GeForce 825M, GeForce 820M, GeForce 810M, GeForce 800M

GeForce 700M Series (Notebooks)
GeForce GTX 780M, GeForce GTX 770M, GeForce GTX 765M, GeForce GTX 760M, GeForce GT 755M, GeForce GT 750M, GeForce GT 745M, GeForce GT 740M, GeForce GT 735M, GeForce GT 730M, GeForce GT 720M, GeForce GT 710M, GeForce 710M, GeForce 705M

GeForce 600M Series (Notebooks)
GeForce GTX 680MX, GeForce GTX 680M, GeForce GTX 675MX, GeForce GTX 675M, GeForce GTX 670MX, GeForce GTX 670M, GeForce GTX 660M, GeForce GT 650M, GeForce GT 645M, GeForce GT 640M, GeForce GT 640M LE, GeForce GT 635M, GeForce GT 630M, GeForce GT 625M, GeForce GT 620M, GeForce 610M

نسخه 391.35 – 32بیت

GeForce 10 Series (Notebooks)
GeForce GTX 1080, GeForce GTX 1070, GeForce GTX 1060, GeForce GTX 1050 Ti, GeForce GTX 1050

GeForce 900M Series (Notebooks)
GeForce GTX 980, GeForce GTX 980M, GeForce GTX 970M, GeForce GTX 965M, GeForce GTX 960M, GeForce GTX 950M, GeForce 945M, GeForce 940MX, GeForce 930MX, GeForce 920MX, GeForce 940M, GeForce 930M, GeForce 920M, GeForce 910M

GeForce 800M Series (Notebooks)
GeForce GTX 880M, GeForce GTX 870M, GeForce GTX 860M, GeForce GTX 850M, GeForce 845M, GeForce 840M, GeForce 830M, GeForce 825M, GeForce 820M, GeForce 810M, GeForce 800M

GeForce 700M Series (Notebooks)
GeForce GTX 780M, GeForce GTX 770M, GeForce GTX 765M, GeForce GTX 760M, GeForce GT 755M, GeForce GT 750M, GeForce GT 745M, GeForce GT 740M, GeForce GT 735M, GeForce GT 730M, GeForce GT 720M, GeForce GT 710M, GeForce 710M, GeForce 705M

GeForce 600M Series (Notebooks)
GeForce GTX 680MX, GeForce GTX 680M, GeForce GTX 675MX, GeForce GTX 675M, GeForce GTX 670MX, GeForce GTX 670M, GeForce GTX 660M, GeForce GT 650M, GeForce GT 645M, GeForce GT 640M, GeForce GT 640M LE, GeForce GT 635M, GeForce GT 630M, GeForce GT 625M, GeForce GT 620M, GeForce 610M

GeForce 500M Series (Notebooks)
GeForce GTX 580M, GeForce GTX 570M, GeForce GTX 560M, GeForce GT 555M, GeForce GT 550M, GeForce GT 540M, GeForce GT 525M, GeForce GT 520M, GeForce GT 520MX

GeForce 400M Series (Notebooks)
GeForce GTX 485M, GeForce GTX 480M, GeForce GTX 470M, GeForce GTX 460M, GeForce GT 445M, GeForce GT 435M, GeForce GT 425M, GeForce GT 420M, GeForce GT 415M, GeForce 410M

درایور جدید کارت گرافیک انویدیا برای دسکتاپ ویندوز 8 – 7 – ویستا

نسخه 457.51 – 64بیت

GeForce RTX 20 Series
GeForce RTX 2080 Ti, GeForce RTX 2080, GeForce RTX 2070, GeForce 2060, Titan RTX

NVIDIA TITAN Series
NVIDIA TITAN V, NVIDIA TITAN Xp, NVIDIA TITAN X (Pascal), GeForce GTX TITAN, GeForce GTX TITAN X, GeForce GTX TITAN Black, GeForce GTX TITAN Z

GeForce 10 Series
GeForce GTX 1080 Ti, GeForce GTX 1080, GeForce GTX 1070 Ti, GeForce GTX 1070, GeForce GTX 1060, GeForce GTX 1050 Ti, GeForce GTX 1050, GeForce GT 1030

GeForce 900 Series
GeForce GTX 980 Ti, GeForce GTX 980, GeForce GTX 970, GeForce GTX 960, GeForce GTX 950

GeForce 700 Series
GeForce GTX 780 Ti, GeForce GTX 780, GeForce GTX 770, GeForce GTX 760, GeForce GTX 760 Ti (OEM), GeForce GTX 750 Ti, GeForce GTX 750, GeForce GTX 745, GeForce GT 740, GeForce GT 730, GeForce GT 720, GeForce GT 710, GeForce GT 705

GeForce 600 Series
GeForce GTX 690, GeForce GTX 680, GeForce GTX 670, GeForce GTX 660 Ti, GeForce GTX 660, GeForce GTX 650 Ti BOOST, GeForce GTX 650 Ti, GeForce GTX 650, GeForce GTX 645, GeForce GT 645, GeForce GT 640, GeForce GT 635, GeForce GT 630, GeForce GT 620, GeForce GT 610, GeForce 605

نسخه 391.35 – 32بیت

GeForce 10 Series
NVIDIA TITAN Xp, NVIDIA TITAN X (Pascal), GeForce GTX 1080 Ti, GeForce GTX 1080, GeForce GTX 1070, GeForce GTX 1060, GeForce GTX 1050 Ti, GeForce GTX 1050, GeForce GT 1030

GeForce 900 Series
GeForce GTX TITAN X, GeForce GTX 980 Ti, GeForce GTX 980, GeForce GTX 970, GeForce GTX 960, GeForce GTX 950

GeForce 700 Series
GeForce GTX TITAN Z, GeForce GTX TITAN Black, GeForce GTX TITAN, GeForce GTX 780 Ti, GeForce GTX 780, GeForce GTX 770, GeForce GTX 760, GeForce GTX 760 Ti (OEM), GeForce GTX 750 Ti, GeForce GTX 750, GeForce GTX 745, GeForce GT 740, GeForce GT 730, GeForce GT 720, GeForce GT 710, GeForce GT 705

GeForce 600 Series
GeForce GTX 690, GeForce GTX 680, GeForce GTX 670, GeForce GTX 660 Ti, GeForce GTX 660, GeForce GTX 650 Ti BOOST, GeForce GTX 650 Ti, GeForce GTX 650, GeForce GTX 645, GeForce GT 645, GeForce GT 640, GeForce GT 635, GeForce GT 630, GeForce GT 620, GeForce GT 610, GeForce 605

GeForce 500 Series
GeForce GTX 590, GeForce GTX 580, GeForce GTX 570, GeForce GTX 560 Ti, GeForce GTX 560 SE, GeForce GTX 560, GeForce GTX 555, GeForce GTX 550 Ti, GeForce GT 545, GeForce GT 530, GeForce GT 520, GeForce 510

GeForce 400 Series
GeForce GTX 480, GeForce GTX 470, GeForce GTX 465, GeForce GTX 460 SE v2, GeForce GTX 460 SE, GeForce GTX 460, GeForce GTS 450, GeForce GT 440, GeForce GT 430, GeForce GT 420

درایور جدید کارت گرافیک انویدیا برای لپ‌تاپ ویندوز 8 – 7 – ویستا

نسخه 456.71 – 64بیت

GeForce RTX 20 Series
GeForce RTX 2080 Ti, GeForce RTX 2080 (Super), GeForce RTX 2070 (Super), GeForce 2060 (Super), Titan RTX

GeForce 16 Series
GeForce GTX 1660 SUPER/Ti, GeForce GTX 1660, GeForce GTX 1650, GeForce GTX 1650 Super

NVIDIA TITAN Series
NVIDIA TITAN V, NVIDIA TITAN Xp, NVIDIA TITAN X (Pascal), GeForce GTX TITAN, GeForce GTX TITAN X, GeForce GTX TITAN Black, GeForce GTX TITAN Z

GeForce 10 Series (Notebooks)
GeForce GTX 1080, GeForce GTX 1070, GeForce GTX 1060, GeForce GTX 1050 Ti, GeForce GTX 1050

GeForce 900M Series (Notebooks)
GeForce GTX 980, GeForce GTX 980M, GeForce GTX 970M, GeForce GTX 965M, GeForce GTX 960M, GeForce GTX 950M, GeForce 945M, GeForce 940MX, GeForce 930MX, GeForce 920MX, GeForce 940M, GeForce 930M, GeForce 920M, GeForce 910M

GeForce 800M Series (Notebooks)
GeForce GTX 880M, GeForce GTX 870M, GeForce GTX 860M, GeForce GTX 850M, GeForce 845M, GeForce 840M, GeForce 830M, GeForce 825M, GeForce 820M, GeForce 810M, GeForce 800M

GeForce 700M Series (Notebooks)
GeForce GTX 780M, GeForce GTX 770M, GeForce GTX 765M, GeForce GTX 760M, GeForce GT 755M, GeForce GT 750M, GeForce GT 745M, GeForce GT 740M, GeForce GT 735M, GeForce GT 730M, GeForce GT 720M, GeForce GT 710M, GeForce 710M, GeForce 705M

GeForce 600M Series (Notebooks)
GeForce GTX 680MX, GeForce GTX 680M, GeForce GTX 675MX, GeForce GTX 675M, GeForce GTX 670MX, GeForce GTX 670M, GeForce GTX 660M, GeForce GT 650M, GeForce GT 645M, GeForce GT 640M, GeForce GT 640M LE, GeForce GT 635M, GeForce GT 630M, GeForce GT 625M, GeForce GT 620M, GeForce 610M

نسخه 391.35 – 32بیت

GeForce 10 Series (Notebooks)
GeForce GTX 1080, GeForce GTX 1070, GeForce GTX 1060, GeForce GTX 1050 Ti, GeForce GTX 1050

GeForce 900M Series (Notebooks)
GeForce GTX 980, GeForce GTX 980M, GeForce GTX 970M, GeForce GTX 965M, GeForce GTX 960M, GeForce GTX 950M, GeForce 945M, GeForce 940MX, GeForce 930MX, GeForce 920MX, GeForce 940M, GeForce 930M, GeForce 920M, GeForce 910M

GeForce 800M Series (Notebooks)
GeForce GTX 880M, GeForce GTX 870M, GeForce GTX 860M, GeForce GTX 850M, GeForce 845M, GeForce 840M, GeForce 830M, GeForce 825M, GeForce 820M, GeForce 810M, GeForce 800M

GeForce 700M Series (Notebooks)
GeForce GTX 780M, GeForce GTX 770M, GeForce GTX 765M, GeForce GTX 760M, GeForce GT 755M, GeForce GT 750M, GeForce GT 745M, GeForce GT 740M, GeForce GT 735M, GeForce GT 730M, GeForce GT 720M, GeForce GT 710M, GeForce 710M, GeForce 705M

GeForce 600M Series (Notebooks)
GeForce GTX 680MX, GeForce GTX 680M, GeForce GTX 675MX, GeForce GTX 675M, GeForce GTX 670MX, GeForce GTX 670M, GeForce GTX 660M, GeForce GT 650M, GeForce GT 645M, GeForce GT 640M, GeForce GT 640M LE, GeForce GT 635M, GeForce GT 630M, GeForce GT 625M, GeForce GT 620M, GeForce 610M

GeForce 500M Series (Notebooks)
GeForce GTX 580M, GeForce GTX 570M, GeForce GTX 560M, GeForce GT 555M, GeForce GT 550M, GeForce GT 540M, GeForce GT 525M, GeForce GT 520M, GeForce GT 520MX

GeForce 400M Series (Notebooks)
GeForce GTX 485M, GeForce GTX 480M, GeForce GTX 470M, GeForce GTX 460M, GeForce GT 445M, GeForce GT 435M, GeForce GT 425M, GeForce GT 420M, GeForce GT 415M, GeForce 410M

امتیاز: 4.4 از 5 (43 رای)
کمی صبر کنید...

377 دیدگاه

 1. Avatar حمید گفت:

  سلام خسته نباشید گرافیک من gt730 اپدیت بالاتر از۳۹۱براش امده یا نه

 2. Avatar Batmat گفت:

  سلام کارت گرافیک من Gygabyte Geforce GT 1030 OC GDDR5 هست کدام نسخه رو میتونم نصب کنم
  ریزمعماری کارت گرافیکم پاسکال هست

 3. Avatar پارسا گفت:

  ببخشید هنوز نسخه 61 منتشر نشده چطوری گذاشتید این اپدیت جدید رو ؟

 4. Avatar بنیامین گفت:

  من همیشه آپدیت انویدیا مدل whql نصب می کنم .

  این آپدیت جدید به شماره ۴۹۶.۱۳ هم Whql هم DCH با هم داخل یک فایل دارد (قبلا انویدیا توی فایل های جدا می داد ولی الان با هم می دهد) . نصبش کنم به صورت همیشگی مشکلی ایجاد نمی کنه از نظر سخت افزاری و نرم افزاری ؟؟؟؟؟

  گرافیکم ۱۰۸۰ti هست

 5. Avatar رادفر گفت:

  سلام گرافیک لپ تابم mx150 است کدومسری دانلود کنم

  • Avatar محمدامین گفت:

   منم کارت گرافیک لپ‌تاپم همینه اینا بهش نمیخوره حجمتو به هدر نده باید مدل لپ‌تاپو بنویسی بعد کنار مدل لپ‌تاپ download driver for اضاف کنی وارد از توی سایت خارجی دانلودش کنی

 6. Avatar امیر حسین گفت:

  سلام من نزدیک 3 هفته پیش انویدیا رو دادم برام نصب کردن و اپدیت هم کردن میخواستم بدونم از اون موقعه اپدیت جدیدی داده و من کدوم رو بریزم لبتاب من ویندوز 10 گرافیک جیفورس 740 ام هست و اینکه وارد ریمبو میشم میتونم باری کنم اما اون بالا از یوبیسافت میگه باید کارت گرافیک اپدیت شه ممنون میشم بگین چی کار کنم

 7. Avatar پژمان شریفی راد گفت:

  ورژن درایور برای انویدیا و ویندوز 10 اصلاح شود.

 8. Avatar محمد رضا گفت:

  با سلام

  چرا درایور برای سری 1660 نداره

  اون سری را جدا بیرون میدند؟

 9. Avatar Sina گفت:

  سلام لپ تاپ hp omen 17 با گرافیک rtx 2060 و i7 9750h گرافیک اینتل نصب نمیشه و ارور میده همش لطفا راهنمایی کنید

 10. Avatar محمد گفت:

  سلام
  دقت کنید بعضی درایور ها با پسوند GRD مخفف Game ready driver
  اینا کنترل پنل انویدا ندارند باید از استور بگیرین و یک سری کارت های جدید فقط اینارو ساپورت میکنن مال من که 2070m دارم اینطوریه
  تو سایت انویدا میتونین بگیرین
  تفاوت خاصی نداره از نظر عملکرد

 11. Avatar محمد گفت:

  سلام خسته نباشید من کارت گرافیک انودیا رو نصب کردم بعد روی کامپیوتر نصب نمیشه می نویسه این کارت گرافیک به سیستم شما همخوانی ندارد چندتا دیگه نصب کردم فایده نداره باید چیکار کرد

  • Avatar محمد گفت:

   سلام عزیز مشخصات کارت گرافیکتون چیه اگر میتونید با فیلتر شکن یا یکسری دی ان اس های تحریم گذر به سایت خود انویدیا سر بزنین و اونجا مدل کارتتون رو سرچ کنین تا نسخه سازگار رو براتون پیدا کنه

 12. Avatar مهدی گفت:

  سلام
  کارت گرافیک من GT630 هست ولی نصب نمیشه.ارور عدم سازگاری با نسخه ویندوز 10 میده در حالیکه ویندوزم آپدیت شده است. با تشکر

  • Avatar Milad گفت:

   سلام عزیز،هسته های gt۶۳۰ درچندمدله که مدلای قدیمیش با۴۳ نانومتروتکنولوژی قدیمی ساخته شده وتوان زیادی نداره،به همین دلیل انویدیاازسال۲۰۱۸ به بعدازاین دسته پشتیبانی نمیکنه،ورژن اپدیتی که کارت گرافیکتونوپشتیبانی میکنه ۳۹۱هست.

 13. Avatar S.Sh گفت:

  لینک 64 بیتی وین هشت لپتاپ کار نمیکنه

 14. Avatar امیر گفت:

  سلام دوست عزیز من نسخه ی گرافیکم 920 m هست ولی وقتی میزنم نصب شه میگه
  nvidia installer cannot continue اگه میشه کمک کنید نمیدونم چی کار کنم میخوام رد دد رو بازی کنم میگه کارت گرافیکتونو اپدیت کنید ولی نمیشه

  • Avatar مشاور فنی گفت:

   سلام دقت کنید درایور مناسب ویندوزتون رو دانلود کنید ویندوز رو هم آپدیت کنید

 15. Avatar SaJJaD گفت:

  Salam khaste nabashin
  man Karte Graphicam 1650e Super Hastesh
  mikhastam bedunam age update konam be rooz mishe ?
  manzoram ine noskheye jadide updateshe?
  bad nemishe driver har model ro taki peyda kard inja ?

  • Avatar AZERILA گفت:

   درایورهای گرافیک به صورت اختصاصی برای هر کارت منتشر نمیشه و به صورت عمومی برای همه کارتهای سری 500 به بالا که کارت شما رو هم شامل میشه منتشر میشند. از 500 قدیمتر هم که نسخه قدیمی درایور هست که خب به کارت شما ارتباطی نداره. تنها نکته ای که لازم هست بهش دقت کنید نسخه ویندوز که مثلا 10 یا 8 یا 7 هست و اینکه 32 بیت و 64 بیت رعایت بشه موقع نصب. الان هم که عموما سیستم های بروز از ویندوز 10 نسخه 64 بیت استفاده میکنند. اگر این اطلاعات در مورد سیستمتون رو نمیدونید؛ به صورت تک تک هرکدوم رو سرچ کنید تو نت تا روش فهمیدنش رو پیدا کنید.

 16. Avatar میلاد گفت:

  سلام من فایل درایوو از یه سایت دیگه دانلود کردم و بعد نصب نرم افزارnvidia control panelحذف شد.با نصب این درایوای که گذاشتین برمیگرده؟اگه نه از کجا پیدا کنم .گوگل کردم سایتا یا ندارن یا لینک مایکروسافت استور رو میدن که اونم تحریمه

 17. Avatar فرزاد گفت:

  سلام عزیزان ، کارت گرافیکم 1070 نسخه v384.76 در ویندوز 10 نصب نمیشه ؟؟؟ لطفا راهنمایی کنیم ؟؟

 18. Avatar soroush گفت:

  سلام ببخشید دوباره مزاحمتون میشم ولی میخواستم بگم گرافیکم 512MB است

 19. Avatar soroush گفت:

  سلام میگم چرا هر بار که میخوام نصبش کنم میره توی اینستالرش ولی بعدش ارور میده

 20. Avatar رحیم گفت:

  .سلام.ببخشید من چرا نصب ارور میده.
  setup.ex
  //.error during excution
  the operation completed successfully.
  کارت گرافیکم هم gtx1060 هستش.

 21. Avatar احمد گفت:

  سلام از سایت خوبتون متشکرم.من ویندوز 10 و کارت گرافیک 820m دارم..ارور میده که نمیتونه نصب بشه. اینم متن ارو 👇👇👇👇👇👇👇👇
  This NVDIA graphics driver is not compatible with this version of windows.
  This graphics driver could not find compatible graphics hardwere.
  میشه بگید باید چیکار کنم؟؟

 22. Avatar میلاد گفت:

  سلام گرافیک من gt620 هستش، نسخه 391
  این اپدیت رو دانلود کنم قبول میکنه؟؟
  چون قبلا دانلود کردم ولی نصب نکرد میشه راهنمااییی کنید

 23. Avatar ساسان گفت:

  مزخرف تر از این سایت نیست من برا گرافیک 820m دانلود کردم سیستم میگه سازگار نیستتتت

 24. Avatar abolfazl گفت:

  من میتونم برای کارت گرافیک 210 nvidia درایور بروز رسانی شده بگیرم ممنون میشم کمکم کنید به خدا هر بازی که میکنم روی تیک بسیار بالا بازی میکنم

 25. Avatar abolfazl گفت:

  ببخشید منضور از نسخه روی فایل دانلودی چیه ؟؟؟

  • Avatar مبین گفت:

   سلام خواهشاً سوال منو جواب بدید من اخرین نسخه رو نصب کردم کارتم gtx750tioc 2g با cpu core i3 4170 با رم ۸هستش من نصب کردم همه چی خوب نصب شده ولی ان‌ویدیا کنترل پنل پاک شده

 26. Avatar Hesam گفت:

  فریم خیلی کمتر از اونیه که باید باشه
  توی task manager هم فقط از گرافیک cpu استفاده میشه
  توی بقیه گیم ها درسته

 27. Avatar مشاور فنی گفت:

  دوست عزیز این لپ تاپ یه گرافیک مجزا rx560 داره.شما به چه علت میگید که گرافیک استفاده نمیشه؟

 28. Avatar مشاور فنی گفت:

  چرا نمیتونید وارد بشید دوست عزیز ؟چه اروری میده؟

 29. Avatar Hesam گفت:

  با سلام
  لپ تاپ ما k550ik هستش بعد بازی fortnite رو روش نصب کردیم.
  حالا وقتی می خوایم بازی کنیم از گرافیک پردازنده استفاده میشه به جای اصلی
  از طریق درایور هم اقدام کردم ولی هیچ جوابی نمیده و صفحه هنگ میکنه
  از بخش display تنظیمات ویندوز هم اقدام کردم ولی وقتی میخوام بازی رو browes کنم اصلا بازی رونشون نمیده
  لطفا پاسخ دهید
  با تشکر

 30. Avatar محمد گفت:

  سلام خسته نباشید ببخشید من کارت گرافیکم 1660ti هست بعد وقتی درایور رو نصب میکنم cpu هم core i7 8700k روی cpu هم یک کارت گرافیک مجزا هست ولی نمیتونم به nvidia control panel وارد بشم میشه راهنمایی بفرمایید ؟ حتی درایور هم یکبار پاک کردم دوباره نصب کردم ولی مشکل حل نشد

 31. Avatar مشاور فنی گفت:

  اگه نرم افزار با موفقیت نصب میشه میتونید این پیام رو نادیده بگیرید

 32. Avatar Hamid Noruzzadeh گفت:

  سلام دوست عزیز. من یه کارت گرافیک rx570 gaming gigabyte نسخه mining رو گرفتم وهیچ مشکلی در اجرای بازیها ندارم فقط وقتی درایور رو نصب میکنم بعد از نصب همیشه ارور میده amd instauep.exe hast stoped working میشه راهنمایی کنین مشکل از کجاست؟ کسی میدونه؟

 33. Avatar Hamid Noruzzadeh گفت:

  سلام دوست عزیز. من یه کارت گرافیک rx570 gaming gigabyte نسخه mining رو گرفتم وهیچ مشکلی در اجرای بازیها ندارم فقط وقتی درایور رو نصب میکنم بعد از نصب همیشه ارور میده amd instauep.exe hast stoped working میشه راهنمایی کنین مشکل از کجاست؟ کسی میدونه؟

 34. Avatar ابراهیم گفت:

  سلام دوستان من یه مشکل خیلی بزرگ برای نصب درایور دارم. ببینید من الان یه درایور نسبتا قدیمی دارم. دلیل اینکه جدید نمی تونم بریزم اینه که کارت گرافیکم خاموش میشه!! یعنی وقتی درایور جدید میریزم این اتفاق می افته. تنها درایوری که می تونم بریزم درایوری هست که تو سایت msi یه! که اونم همانطور که گفتم قدیمیه… میشه یه راه حلی بهم بدید که وقتی درایور جدید میریزم کارت گرافیکم خاموش نشه ؟ :emoji2

 35. Avatar مشاور فنی گفت:

  تو همین مطلب درایور لپ تاپ انویدیا هست با توجه به سیستم عاملتون درایور مناسب رو دانلود کنید

 36. Avatar مشاور فنی گفت:

  مدل گرافیک و لپ تاپتون چی هست دوست عزیز؟ بعضی از دستگها از ورژن های جدید پشتیبانی نمیکنن

 37. Avatar مسیح گفت:

  سلام . من لبتاپم گرافیکش geforce840m هستش داخل هر سایتی که بگید رفتم ولی پیدا نشد اگه میشه یک راهکار بدید گرافیکم رو اپدیت کنم

 38. Avatar مسیح گفت:

  سلام من گرافیک لبتاپم GEforce 840m هستش و هر چی هم میگردم پیدا نمیشه اگه میشه یک راهکار بدید اپدیت کنم گرافیکمو .

 39. Avatar saeid گفت:

  من الان هرچی نسخه جدید درایور گرافیک میاد نصب میکنم ارور nvidia installer cannot continue رو میده
  تموم کارهای ممکن هم انجام دادم ولی باز نسخه جدید نصب نمیشه
  نسخه فعلی 391 هستش و هیچ نسخه جدیدتری نصب نمیشه

 40. Avatar kaveh گفت:

  اقا حل شده ممنون مشکل این بود خیلی وقت بود پی سی نداشتم در جریان نبودم :emoji5

 41. Avatar مشاور فنی گفت:

  گرافیکتون چیه

 42. Avatar khaled گفت:

  سلام من ویندوز 10 64 بیت دارم رم من 8 وcpu هم 5200 هستش باید کدوم نسخه را نصب کنم ?

 43. Avatar asdasd گفت:

  باید از بایوس درست کنی که از گرافیک داخلی تصویر بده

 44. Avatar kaveh گفت:

  مشکل اینه اصن تصویر نمیاد وقتی به خروجی مادربرد وصل میکنم

 45. Avatar llm گفت:

  باید اول از خروجی تصویر مادربرد(hdmi-dvi) کابل رو به مانیتور وصل کنی بعد اقدام به نصب کنی
  اگه از گرافیک داری تصویر میگیری نمیتونی به گرافیک سیپیو دسترسی داشته باشی

 46. Avatar kaveh گفت:

  یه چیز عجیب اقا این پی سی ما کارت گرافیک اینتل(i3 8100) نمیشناسه فقط کارت rx580 میشناسه تو drive manageram نیست درایورشو از سایت اینتل گرفتم نصب نمیشه با این ارور مواجه میشم. This computer does not meet the minimum requirements for installing the software.
  تو نتم هرچی گشتم چیز خاصی نبود

 47. Avatar Amirhosein گفت:

  لدفن قندشکن خوب معرفی کنید

 48. Avatar مشاور فنی گفت:

  جدیدترین ورژن هست دوست عزیز

 49. Avatar milad گفت:

  سلام عزیزان این ورژن همون ورژن چند روز قبل هستش یا جدیده؟؟
  تیتر که میگه جدیده

 50. Avatar SAyyED گفت:

  دوست عزیز ، نسخه crimson دیگه فسیل شده !
  الان این که برا آپدیت قرار دادی آدرنالینه (Radeon ADRENALIN) …
  بعدشم اینکه ، این درایور ها رو دانلود نکنید !!!!
  این درایور ها (اونهایی که مال AMD) هستن ، اولا اینکه فقط دارندگان کارت گرافیک های نسل های جدید AMD میتونن استفاده کنن ، و ثانیا اینکه اینها نسخه کامل نیستند ! یعنی اینها نسخه ی بتا هستند و صرفا برای کسانی طراحی شدن که میخوان feedback کارکرد این محصولات رو بدن به amd ؛ این یعنی اینکه این نسخه ها دارای یه سری مشکلات و باگ ها هستند که ممکنه کارکرد کارت های گرافیک رو دچار مشکل کنه .
  توصیه ی بنده به شما عزیزان به عنوان کسی که 12 ساله amd استفاده میکنه : اول اینکه بدونید دارید از چه کارتی استفاده میکنید / دوم اینکه برید و ببینید این نسخه جدید طبق کاتالوگ ساپورت میتونه کارتتون رو ساپورت کنه یا نه / سوم اینکه نسخه متناسب با ویندوزتون رو دانلود کنید تا بعد از دانلود کردن نیم گیگ تازه بینیتون نسوزه که نصب نمیشه / و آخرین مطلب اینکه اگر علاقه مندید همیشه بروز ترین درایور ها رو داشته باشید ، اول یک نسخه ی پایه (یعنی غیر بتا ) رو دانلود کنید و بعد روی اون آپدیت ها رو از طریق amd software یا همون radeon setting آپدیت کنید و حجم الکی هدر ندید 🙂

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

در صورتی که نظر شما حاوی ناسزا، عبارات توهین‌آمیز و تهدید بوده و در تضاد با قوانین فعلی کشور باشد از انتشار آن بدون حذف موارد ذکر شده، معذوریم.
شکلک‌ها (اموجی‌ها) را می‌توانید با کیبرد گوشی یا کیبرد مجازی ویندوز قرار دهید.
تصاویر نویسندگان دیدگاه از Gravatar گرفته می‌شود.