نویسنده: مجید هاشمی

استعفای رئیس سخت‌ افزاری اینتل ۲

استعفای رئیس سخت‌ افزاری اینتل – دکتر Venkata اینتل را ترک می‌کند

مدیر اجرایی تقریبا تمامی سخت‌افزارهای اینتل، مدیر ارشد مهندسی دکتر Venkata Murthy Renduchintala در تاریخ 3 آگوست این شرکت را ترک خواهد کرد. استعفای رئیس سخت‌ افزاری اینتل باعث ایجاد...