نویسنده: رضا حسینی

1

دره ی من چه سبز بود: معرفی بازی Valley و سیستم مورد نیاز برای اجرای آن بر روی پلتفرم PC

معمولاً استفاده از زاویه ی دوربین اول شخص در بازی های کامپیوتری برای بسیاری از بازیبازان تداعی کننده ی آثار شوتر اول شخص است. با این حال شاید بسیاری از...