نویسنده: سعید مظفری

0

آنچه که از IFA 2013 انتظار می رود

همانطور که مستحضر هستید همه ساله در نقاط مختلف جهان، به منظور آگاهی از آخرین فناوری ها و دستاوردهای ارائه شده توسط کمپانی های فعال در حوزه IT، رویدادهای عظیمی...