نویسنده: علی قربانی

Avatar

نوشته شده توسط

دانشجوی مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی طرشت - سخت افزار و هوانوردی و این صحبتا