نویسنده: غزاله هنرور

0

چگونه حالت اضطراری گوشی های هوشمند می تواند زندگی شما را نجات دهد

در این روزگاری که اکثر افراد به اینترنت دسترسی دارند، راحت تر از قبل می‌توانیم با یکدیگر تماس بگیرید. تا زمانی که تلفنتان همراهمتان باشد، می‌توانید به راحتی با همه...