نویسنده: رضا اشراقی

۲۶

سیستم پیشنهادی نیمه اول اسفند : یک سیستم کوچولوی پرادعا که در سکوت فریم ها را می کشد !

در این هفته قصد داریم با کمی تغییر و تنوع در موضوع وهدف سیستم پیشنهادی ، بحث فضای مورد نیاز قطعات سیستم و همچنین فضای قرار گیری خود کیس در...

۴

نمایشگاه MWC2016 : اوپو سنسور هوشمند تثبیت کننده ی تصاویر برای گوشی های همراه را معرفی کرد!

کمپانی اوپو طبق زمان بندی برنامه ی معرفی فناوری های جدید خود را اجرا کرد. شاهد گوشی جدیدی از سوی این کمپانی نبودیم اما اوپو بازدیدکنندگان را نا امید نکرد...