برچسب: باتری

631

آموزش: آیا باتری گوشی موبایل من سالم است؟ (چگونه سلامت باتری را بسنجیم)

همگی می دانیم ابزارهای الکترونیکی بدون منبع انرژی خاصیتی ندارند. در این بین، ابزارهای قابل حمل به منبع قابل حمل نیازمندند و اینجاست که باتری (البته از نوع سبکش) ظهور...