برچسب: بلوتوث

0

نقص امنیتی در بلوتوث – میلیاردها دستگاه فعال در خطر هستند

در طی چندین سال گذشته، همیشه گزارش‌هایی از نقص‌های ایمنی در ارتباط بلوتوث را شنیده‌ایم که نشان دهنده شکننده بودن امنیت این ارتباط بی‌سیم است. کارشناسان گروه امنیت اتوماسیون ASSET...