تلویزیون های جدید LG OLED با طول عمر بالا

یکی از بزرگترین مشکلات و سوالات پیش رو از زمان پیدایش فناوری رهبری آلی (OLED)،تردید در باره عمر مفید آن بوده و هست.به عبارت دیگر از زمانی که کداک بر...