برچسب: ستارگان

۶

تماشا کنید:اگر سیارات دیگر به جای ماه قرار می گرفتند آسمان شب چطور به نظر می رسید؟

احتمالا شما هم قبول دارید که دیدن آسمان شب زیر نور ستارگان و ماه یکی از لذت بخش ترین تفریحات دنیاست. دیدن آن همه ستاره و یک جسم نورانی که...