برچسب: فناوری های جدید

۰

اختراع یک دستگاه عجیب برای انگشت نگاری (تقلب ممنوع!)

انگشت نگاری به عنوان یک اقدام امنیتی/شناسایی در تمام نقاط جهان مورد استفاده قرار میگیرد.به طور معمول این عمل به وسیله تصاویر گرفته شده از جای اثر انگشت انجام میشود.در...