برچسب: محصولات کاربردی

۶

FBI و مارشال های ایالتی رادار ویژه ای را برای مشاهده آن سوی دیوار به کار می گیرند!

براساس گزارش جالبی که به تازگی نشریه USA Today منتشر نموده، بیش از دو سال است که دستکم پنجاه آژانس و نیروی عملیاتی درون آمریکا شامل FBI و مارشال ایالتی،...