برچسب: نمایشگاه CES 2014

9

سخت افزار 59

این شماره را با مقالات فناوری در زمینه سخت افزاری شروع کردیم. از ان جایی که محصولات چندان جدیدی برای بررسی وجود نداشت تصمیم گرفتیم، با مقالات فنی خوب وزن...