برچسب: وای فای

7

وای فای رایگان و آنتن های BTS سیار برای مسافران نوروزی

مرتضی براری، معاون وزیر ارتباطات به عنوان رئیس کارگروه هماهنگی برای ارتباطات نورزی، در گفتگو با خبرنگار مهر، اقدامات مربوط به این کارگروه و برنامه های مدنظر برای برقراری ارتباطات...