برچسب: پیامک

8

ارسال 8.8 میلیون پیامک تبلیغاتی لغو شده است؛ برای توقف پیام های تبلیغاتی چه کاری انجام دهیم؟

یکی از بزرگترین معضلات کاربران تلفن های همراه در ایران، دریافت ناخواسته پیامک های مزاحمی است که از آنها با عنوان پیامک تبلیغاتی یاد می شود. با اینکه اپراتورها همواره...