برچسب: کیت کت

7

ما هم بالاخره گوگل پلی استور دار شدیم البته از نوع نصفه و نیمه اش! (گوگل پل استور قابل دسترس برای ایرانیان)

دیروز بود که وقتی برای چند صدمین بار وارد گوگل پلی استور شدم. اما این بار اوضاع کمی متفاوت بود! چرا؟ خوب برای اینکه می توانستم از خود این فروشگاه جذاب...