برچسب: یادگیری ماشین

۰

اینستاگرام از این پس محتوای نامناسب را رد خواهد کرد!

اینستاگرام به تازگی تغییراتی در الگوهای رفتاری خود ایجاد کرده و از امروز خواهید دید که برخی از محتویات نامناسب، بازدید کمتری خواهند داشت. در واقع اینستاگرام می گوید: