برچسب: cooler

26

داغ داغ:بیانیه کمپانی های تولید کننده کولر در رابطه با نقص فنی پیش آمده در پردازنده های Skylake

درست همین چند روز پیش بود که خبر پیدا شدن یک نقص فنی جدید در مورد پردازنده های نسل ششم اینتل (Skylake) به بیرون درز کرد.مشکل از آنجایی که آغاز می...

27

داغ داغ:کولرهای غیر استوک باعث خم شدن پردازنده های نسل جدید اینتل شده اند! (Skylake)

یکی از موارد حائز اهمیت در زمینه پردازنده های نسل جدید،استفاده از کولر های غیر استوک است.از آنجایی که درجه حرارت پردازنده ها در لود های طولانی بسیار رفته و...