برچسب: NFT

ادامه عنوان Just Cause توسط Eidos 1

ادامه عنوان Just Cause توسط Eidos اسکوئر انیکس و نحوه سرمایه‌گذاری

ناشر بزرگ، اسکوئر انیکس مدت کوتاهی بعد از فروش استودیوهای غربی خود، خبر از ادامه عنوان Just Cause توسط Eidos می‌دهد. در بیانیه منتشر شده همچنین نحوه سرمایه‌گذاری‌های آتی این...