توقف تراکنش های بازارگاه NFT به دلیل جعل گسترده آثار و معاملات

آخرین اخبار حاکی از توقف تراکنش های بازارگاه NFT به دلیل جعل گسترده آثار و معاملات است. پیش‌تر هم ادعاهایی مبنی بر تقلب گسترده در این بازارها مطرح شده بود...