نرم افزار و بازی

www.fastdic.com 2

هفت وب سایت هفته: هفته سی و هفتم

  1ـ www.fastdic.comفرهنگ لغات آنلاین انگلیسی به فارسی و بالعکس 2ـ www.geekaphone.comراهنمای آنلاین انتخاب یک تلفن همراه هوشمند 3ـ www.maxspeed.irاخبار و مقالات دنیای خودرو را در این وب سایت دنبال...

www.aftabir.com 6

هفت وب سایت هفته: هفته سی و دوم

1ـ www.aftabir.comآفتاب یک پرتال به زبان فارسی برای ایرانیان است. با افزایش روزافزون سایت‌های اطلاع‌رسانی/خدماتی در اینترنت، درک ارتباط موضوعی و مفهومی، مابین اطلاعات/خدمات ارائه شده در آنها روزبه‌روز اهمیت...

4

هفت وب سایت هفته: هفته سی و یکم

1ـ www.1abzar.comوب‌سایت یک ابزار، مرجعی است برای مدیران وب‌سایت‌ها و ابزارهای مورد نیاز آنان. 2ـ www.allmyapps.comمرجعی رایگان برای دانلود نرم‌افزار‌ها برای ویندوز. 3ـ www.anzalweb.irيکي از وب‌سايت‌هاي جالب در زمینه آی...