برچسب: تست گروهی

50

کدام را بخرم: مقایسه کامل کارت های گرافیک AMD R7 260 و nvidia GTX 750Ti

همیشه در زمان عرضه نسل تازه‌ای از کارت‌های گرافیک، نگاه‌ها به‌سوی نمونه‌های قدرتمند و ویژه جلب می‌شود که چگونه هر یک می‌توانند در تست‌ها عمل کرده و چه امتیازهایی کسب...