برچسب: ربات

ربات کور راه رفت – کاسی بدون سنسورهای معمولی پله‌ها را بالا رفت ۰

ربات کور راه رفت – کاسی بدون سنسورهای معمولی پله‌ها را بالا رفت

ربات‌ها (دقیقا مانند انسان) به حسگرهایی نیاز دارند تا بتوانند مانند ما که با چشم نگاه می‌کنیم، ببینند. دانشمندان و محققین تاکنون حسگرهای زیادی (با نور و لیزر) ساخته‌اند تا...

توقف استفاده از سگ رباتیک در سازمان پلیس نیویورک به دلیل "ترسناک بودن" ۷

توقف استفاده از سگ رباتیک در سازمان پلیس نیویورک به دلیل “ترسناک بودن”

شاید با خودمان فکر کنیم که همیشه کشورهای پیشرفته در نوآوری و قدم‌های تازه پیش قدم بوده‌ و خواهند بود ولی همیشه این گزاره درست نیست! در بسیاری از مواقع...