هایلایت

عیسی زارع پور - وزیر ارتباطات دولت رئیسی 41

زارع پور: از موبایل ایرانی استفاده می‌کنم – گوشی ایرانی توان رقابت با گوشی خارجی را دارد

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات امروز ضمن اشاره به استفاده خود از موبایل ایرانی، مدعی شد که گوشی ایرانی توان رقابت با گوشی خارجی را دارد. عیسی زارع پور امروز...