برچسب: SSD

۲۲

سراب چیا کوین و نابودی یک شبه بازار هارد دیسک و SSD ایران!

کافیست شایعه‌ای در شهر بپیچد که با فلان قطعه کامپیوتر می‌توان پول درآورد. چنان این خبر بر تمام بازار تاثیر می‌گذارد که به فاصله دو سه روز، قیمت قطعه مذکور...

هارد دیسک و SSD ۱

SSD مورد اطمینان تر از هارد دیسک – هاردها مطمئن نیستند؟!

تحقیقات جدید نشان می‌دهند که درایوهای SSD مورد اطمینان تر از هارد دیسک ها هستند، البته این تحقیقات مشکلات خاص خود را دارند. در واقع نمی‌توان به شکلی مطمئن از...